Satchwell Polska Toruń sp. z o.o., ul.Olsztyńska 93-95, 87-100 Toruń,   NIP: 879-017-25-14
Konto: Bank Zachodni WBK I odd. w Toruniu nr: 64109015060000000050020374
Spółka zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000144463 i posiada kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 PLN